Đuyên Hồng

Tháng Ba Của Mẹ


Tháng Ba mẹ chồn chân phiên chợ lẻ
Ngày giao mùa con cái chẳng chi ăn
Hoa gạo rơi mẹ đắng lòng sao kể
Gạo nở đầy sao con đói nhăn răng!?

Tháng Ba về xoan nở tím ngoài sân
Lộc vừng thả đêm nồng hương thôn nữ
Mẹ chạy ngược chạy xuôi lo sao đủ
Mấy thằng con đang tuổi ham ăn

Tháng Ba đò chuyến ngược chuyến xuôi
Quang gánh mẹ hết lên rồi lại xuống
Cơm chẳng đủ no cho con khôn lớn
Lưng mẹ gầy còng xuống cắn làn môi

Tháng Ba rồi áo cũ mẹ mang phơi
Bao miếng vá đếm hoài con chẳng biết
Chỉ buồn nhìn ngôi nhà không đỏ bếp
Gạo đỏ đường nhưng hoa chẳng ai chơi

Tháng Ba trời rậm rịt nắng lên ngôi
Con đường đất trâu bò gầy trơ xác
Lai mong nhanh đến mùa khoai mùa lạc
Mắt mẹ cười nhìn mây trắng xa xôi

Bao năm rồi sao quên được mẹ ơi
Chân mẹ chạy nỗi lo ngày giáp hạt
Nhìn con lớn nụ cười rơi nước mắt
Tháng Ba về rặt hoa đỏ rơi rơi…
March 05, 2021Đuyên Hồng
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tháng Ba Của Mẹ"