Sương Anh

Lời Tình Cũ


Em gởi lại anh xem lời tình cũ
Trong những vần thơ ủ rũ hồn đau
Ngày chia tay em cố nén giọt sầu
Đang len lén đọng trên viền mi mắt

Lời tình cũ như con dao thật sắc
Cứa trái tim yêu mềm mại như nhung
Kể từ đó em chẳng dám đi lùng
Những bài thơ chất chồng niềm uẩn khúc

Lời tình cũ đã không còn tiếp tục
Ở trong hồn tá túc mỗi sớm mai
Em bây giờ thôi khắc khoải canh dài
Vượt thoát trầm luân một thời đen tối

Và bây chừ nếu vô tình chạm lối
Vẫn ung dung môi hé nụ cười vui
Vì tất cả chỉ là gió thoảng thôi
Nên nhớ làm chi những lời tình cũ

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Lời Tình Cũ"