Nguyễn Hiền Nhân

Nhớ Lắm Bạn XưaNhiều năm rồi chúng mình chưa gặp lại
Những thằng bạn nổi trôi ngoài chân trời
Ngày họp cuối cùng nay đã xa xôi
Dũng Hùng Lộc Tuấn Ngữ Thêm Khanh Hải ...

Dân Trương Vĩnh Ký một thời lừng lẫy
Nửa thế kỷ rồi dâu bể đổi thay
Năm châu bốn biển mấy thằng bay nhảy
Hoài bảo tuổi xuân mộng ước vơi đầy

Vợ chồng Bọ vẫn còn cơ may đấy
Nghệ sĩ ôm đàn Trung Trực tròn vai
Chỉ cựu chiến binh đầu bạc thở dài
Nhớ thời oanh liệt hùng tâm biên ải

Mơ đóm hỏa châu soi sáng đêm dài
Mũ nâu mũ đỏ lưu đày xa ngái
Những lão già qua chinh chiến tồn tại
Cùng bên thắng cuộc nhắc vài đắng cay

Sài Gòn ngày ấy tôi còn nhớ mãi
Hẹn gặp định kỳ tất cả chung tay
Bốn năm rồi bạn bè chưa tụ lại
Pé'Trus Ký khóa 65 giờ còn ai ?

Nguyễn Hiền Nhân

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Lắm Bạn Xưa"