Thiên Thần Mũ Nâu

Thửa Ấy Hai ThằngMùa Hè năm đó thủa xa xôi
Cởi áo thư sinh bước vào đời
Một đứa mũ nâu đời gian khổ
Một thằng nón đỏ cũng tả tơi

Bao năm mình đã học chung trường
Hai đứa bây giờ thằng mỗi phương
Đây đó bốn vùng xây lý tưởng
Giầy sault nón sắt mọi núi rừng

Trong đêm ôm súng đến tê tay
Lấy ánh hỏa châu để làm ngày
Chia nắp bi-đông đầy rượu đế
Hai thằng xẻ ước mộng mai đây

Cũng Hè năm ấy thủa xa xôi
Số phận hai ta đã đổi đời
Một đứa gông cùm trên rừng thẳm
Một thằng viễn xứ sống nổi trôi

Nửa phần thế kỷ tìm đến nhà
Lâu lắm hai thằng mới nhận ra
Tóc bạc răng long cười mếu máo
 Hai thằng thủa ấy hai lão già
TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Thửa Ấy Hai Thằng"