Thanh Hà CH

Yến Lạc Mùa Xuân


Mùa xuân là mùa sum vầy
Sao chim ngơ ngác lạc bầy kêu hoang

Ngoài song hiên nắng rực vàng
Nỡ quên viếng mảnh sân tàn mù tăm

Thờ ơ lướt qua chỗ nằm
Tay không dài đủ níu trăm năm về

Đành thôi gác lại nguyện thề
Chân sa một bước tứ bề sương giăng

Mùa xuân : áo mới, tình nhân
Khúc ca gợi nhớ, trễ tràng dấu yêu

Soi gương gom nhặt tịch liêu
Gởi người trùng dặm, dáng kiều vọng phu

Mùa xuân : khát vọng lãng du
Mồ côi cánh yến thiên cư một mình

Thanh Hà CH

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Yến Lạc Mùa Xuân"