Trương Hoàng Yến

Em Viết Bài ThơEm viết bài thơ như chải tóc
Sợi dài sợi ngắn nép vào nhau
Câu buồn câu vui cùng sóng bước
Mượt mà cho cả trước và sau

Em viết bài thơ như nấu cơm
Cho vừa tay nước giữ hương thơm
Tứ thơ không ướt không khô quá
Kết bài đầy đặn bát cơm đơm

Em viết bài thơ như tưới cây
Bao giờ ra trái có đâu hay
Chỉ biết đắp vun bằng mong ước
Rồi để thơ bay như lá bay

Em viết bài thơ như đan áo
Sợi tươi sợi thắm có pha phôi
Câu chữ có mòn vì năm tháng
Mối nào em nối sẽ long rơi

Em viết bài thơ như yêu anh
Những lời vàng đá hoá mong manh
Thăm thẳm không gian hoà nhịp đập
Chạm vào xa tắp ánh trăng thanh

Trương Hoàng Yến

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Em Viết Bài Thơ"