Anh Tú

Đầu Cuối


Đầu tiên giọt máu của cha
Mẹ thương ôm ấp cho ta cuộc đời
Mênh mông biển, vút cao trời
Công ơn phụ mẫu tuyệt vời viễn miên
 
Chào đời tiếng khóc đầu tiên
Khóc vui, khóc khổ vào miền vô minh?
Bốn phương tám hướng tìm nhìn
Đường đi sai, đúng một mình đắn đo
 
Cuối cùng: dài ngắn quanh co
Đời tựa như một con đò đậu yên
Cố gạt bỏ mọi ưu phiền
Mà sao gió bão đảo điên không chừa?
 
Bao giờ không còn trời mưa
Tuyết rơi, nắng đổ thì chưa cuối cùng!
Rớt rơi vào cõi mông lung
Bởi đen trắng múa nhảy chung quanh mình!
 
Anh Tú
Mùng hai Tết Tân Sửu
February 13, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đầu Cuối"