Nguyễn Thanh Thanh

Thơ tứ tuyệt Tân Sửu 2021Năm mới cầu mong
Khó làm thay đổi suy nghĩ người
Cậy nhờ hoàn cảnh tựa nguồn khơi
Định hướng tâm, tôi  vì chân lý
Năm mới cầu mong đến tuyệt vời.
 
Dịch bệnh covid
Dịch bệnh covid vẫn còn đây
Biến chủng thêm mới bệnh càng lây
Phòng dịch Vắc – xin đang phát triển
Tập trung phòng, trị suốt tháng ngày.
 
Luật pháp sao dẹp
Tôi, ta ai cũng muốn tung hô
Mọi chuyện to, nhỏ cứ đẩy xô
Ta đây thể hiện nhằm khuất phục
Luật pháp sao dẹp kiểu giang hồ ?
 
Kiểu sống ta đây
Còn đâu ứng xử kiểu thời xưa
Nhẹ nhàng, thăm hỏi được hay chưa ?
Cứ thế quát tháo hay to tiếng
Kiểu sống ta đây, ai sẽ chừa ?
 
Hỏi còn nghiền ?
Phát tài, bưng bát bởi chức quyền
Lương tâm suy ngẩm có được yên ?
Đến lúc gặp khó hay luận tội
Tham muốn ngày xưa hỏi còn nghiền ?
 
Chung tay gồng gánh
Có khó khăn chung mới thấu tình
Dịch bệnh, thiên tai đã chứng minh
Đa phần sẳn phát tình người thật
Chung tay gồng gánh đến quên mình.
 
Y tế Việt Nam
Sự việc cụ thể mới hiểu rằng
Y tế Việt Nam đủ khả năng
Thầy thuốc lực lượng xông pha trận
Vương tầm cao mới ước mơ hằng.
 
Kiểu mới tâm linh
Có không huyền bí với tâm linh
Ngàn năm nhân loại vẫn còn tin
Cuộc sống ngày lúc càng tiên tiến
Kiểu mới tâm linh có định hình ?
 
Ủng hộ hành pháp
Đã không tiếp sức còn giả tin
Nhiểu động, lừa gạt thiếu chứng minh
Xét tội nặng hơn vì lợi ích
Ủng hộ hành pháp hợp lý, tình.
 
Kỷ cương nghiêm khắc
Dòng máu Lạc Hồng Việt Nam ta
Khó khăn, nguy biến dần vượt qua
Căn cơ đối phó cùng đoàn kết
Kỷ cương nghiêm khắc chắc thắng mà.
 
Ý chí vững tin
Dịch bệnh thiên tai năm đã qua
Khó khăn, cơ hội Việt Nam ta
Điều chỉnh, định hướng mà phát tiến
Ý chí vững tin sống chan hòa.
 
Ăn, chơi, vui Tết
Người Việt dù sống nơi đâu
Nhớ về nguồn cội mở đầu Tết ta
Tân Sửu đặc biệt đó mà
Ăn, chơi, vui Tết chia ca an toàn.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Thơ tứ tuyệt Tân Sửu 2021"