Nguyễn Hiền Nhân

Quà Tết Của ConViết theo nỗi lòng anh bạn già có con là đại gia

Cảm ơn con cháu người ta
Ghé thăm kính biếu mức trà đầu xuân
Nỗi niềm Tết đến bâng khuâng
Cháu con mình bận trầm luân lợi quyền

Cao sang cũng vướng lụy phiền
Nhu cầu vừa phải sẽ nguyên ngọt bùi
Ngày xưa nghèo khổ mà vui
Còn nay no đủ già tui lại buồn

Hiếu trung phải giữ cội nguồn
Mùa xuân sum họp tròn vuông tiếng cười
Thời gian đi tới không lùi
Bóng già còn được ngược xuôi bao mùa ?

Khổ tâm vật chất bán mua
Cảm thông con cháu ganh đưa chợ đời
Lỗi mình sớm chọn thảnh thơi
Thôi thì đừng chấp mộng đời thấp cao

Chiều quê ra đứng bờ ao
Ngóng chờ con trẻ thoáng đau lòng già
Tết rồi tháng lại ngày qua
Món quà tình cảm nhẹ mà vui hơn ...

Hmhiennhan

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Quà Tết Của Con"