Nhà Quê

Nói Với TUYẾT


Nằm nướng ngó ra cửa sổ
Ngoài kia tuyết đổ ào ào
Cứ độ Đông sang em tới
Ta già, nhưng, ậy không sao !
                       *
Có điều coi mòi ngược ngạo
Có em lại ấm hơn thường
Không nàng thiếu phần lãng mạn
Không em lạnh dữ dằn hơn
                  *
Ta xin trụ lại nơi nầy
Xuân Hạ Thu Đông có đủ
Thiên đường có thật là đây
Trẻ con học điều lương thiện
                    *
Không nghe dạy dỗ căm thù
Không trường nào chê nguồn gốc
Không lời so sánh khôn ngu
Không ai thấy mình vô dụng
                  *
Tuyết trắng cũng là loài hoa
Trong ngần tấm lòng nhân hậu
Lạnh ngoài ấm áp thâm sâu
Vị hương thanh cao nhờ Nước
                 *
Thì ra tuyết biết giữ lời
Giữa Đông lần quay trở lại
Trang hoàng màu trắng tinh khôi
Nhẹ nhàng như bông phơi phới !
                    *
NhàQuê Feb07, 2021

(Mùa Tuyết Thứ 34)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Nói Với TUYẾT"