Duyên Nam

Về chi nữa...


Má không còn...con về làm chi nữa
Quê mình xa...nhà cửa cũng không còn
Bên nội, ngoại...ít ai nhớ tụi con
Làng quê cũ...đã không còn như trước.
 
Lúc má còn...con đã về mấy lượt
Nhớ nhà mình ...có mương nước trước nhà
Những ngày hè dẫn nước về từ xa
Dòng nước mát...món quà cho ruộng lúa.
 
Vài sào đất...mà gia đình làm của
Để cấy cày từ một thuở xa xưa
Đã không còn...thiếu canh tác cày bừa
Bị chia lại...cho người chưa có đất.
 
Hai hồ sen...sau nhà cũng đã mất
Không người nom...nên cũng thật không còn
Ngôi nhà cũ...cũng tàn lụn, héo hon
Đã như vậy...con còn gì luyến tiếc.
 
Má không còn...kể từ ngày vĩnh biệt
Con không về...đã đi miết...không về
Không có má...nắng đã tắt chiều quê
Về chi nữa...không về...về chi nữa...?
 
Duyên Nam
(30-01-2021)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Về chi nữa..."