Nguyễn Ngoạt

Huế Trong Hoài Niệm


Hương Giang trải mấy nắng mưa
Dòng trôi ngày tháng đong vừa nhớ nhung
Ai về xứ mộng miền trung
Sẻ chia kỉ niệm mông lung một thời

Trăng tàn bến Ngự buông lơi
Hoàng hôn thôn VỸ chơi vơi nỗi lòng
Đông Ba chợ có còn đông
Trường Tiền người có nhớ không nhịp cầu

Trời xanh Đại Nội nguyên màu,
Bình yên ,chiều lặng Văn Lâu sương mờ
Người đi mang cả trời thơ
Nỗi niềm Tôn Nữ bây giờ trinh nguyên

ngng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Huế Trong Hoài Niệm"