Duyên Nam

Hôm nay...ngày của mẹ


Ngày của mẹ lại về trên trái đất
Con trưởng thành theo những bậc thời gian
Đã biết lo cho con cái đàn hoàng
Nên thấm hiểu thời gian nan của mẹ.
 
Cả một đời...mẹ nuôi con thuở bé
Quên  thân mình cho con trẻ ấm no
Mỗi một ngày mẹ lặn lội thân cò
Kiếm miếng ăn để cho con đầy đủ
 
Mẹ biết không ...trên trời cao tinh tú
Mỗi một người có chủ một vì sao
Ngày mẹ đi...tự hỏi vì sao nào
Con đã chọn một vì sao sáng nhất.
 
Con vẫn tin là huyền thoại có thật
Nên đêm về con không mất mẹ đâu
Mắt mẹ sáng như hàng vạn tinh cầu
Hướng về con từ thâm sâu vũ trụ.

Mẹ thương con hơn đại dương đầy đủ
Tim của mẹ là chỗ trú đời con
Trái đất nầy hiện hữu mẹ không còn
Con vẫn nhớ thời vàng son có mẹ.
 
Ngày của mẹ, hãy vui lên mẹ nhé
Cám ơn mẹ...mang chín tháng, đẻ đau
 Tình mẫu tử, một thiên tứ nhiệm mầu
Con vẫn nhớ...đến khi nào nhắm mắt.
 
 Duyên Nam
May 10, 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Hôm nay...ngày của mẹ"