Nahoku

Trăng Đêm Phố Biển
Phố biển về đêm đẫm hơi sương
Đem tình rải sóng nỗi mến thương
Cuối Thu gió nhẹ vương đầu sóng
Dạ vẫn quay đầu nhớ cố hương .

Đêm nay trăng tỏ trên đầu phố
Trăng ở quê mình còn sáng không ?
Những mùa trăng sáng ngày xưa ấy
Sáng mãi trong lòng nhớ mênh mông .

Trăng đêm phố biển hồn sâu lắng
Có phải trăng còn nỗi vấn vương
Gửi theo mây bạc về nơi ấy
Tìm đã héo mòn với quê hương.

Dec. 14/2019

Hình : Mùa trăng Honolulu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Trăng Đêm Phố Biển"