Vancali

Ước thầmKhấn lại thần linh nếu ngược giờ
Trở về thập kỷ buổi ngây thơ
Ung dung bắt bướm khi trời sáng
Tự tại vờn hoa đến tối mờ
Hạ nắng cùng ai vùi ái mộng
Thu vàng với bạn gọi tình mơ
Tung tăng gót ngọc bên bờ suối
Ấy đẹp chao ơi tuổi dại khờ

Vancali 8.31.17

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Ước thầm"