LâmtuấnHiền

KHÔNG CÒN CHIA XACòn đây nửa giấc mơ trần
xin trao người hết đủ lần nợ vay
phải chăng định số an bài?
tình đi xa ngái mà lòng vẫn trông
 
chân tình như nước xuôi dòng
ra sông chín cửa gom nồng biển xanh
mây trời sắc chiếu long lanh
phù sa lắng lóng lòng thành mãi trong
 
chờ trăng soi bóng bềnh bồng
vào ra nước lớn nước ròng thủy chung
thuyền đi xa tít ngàn trùng
giữ không quên chiếc neo dừng bến xưa
 
chiều nay ngổi ngắm cơn mưa
người xa phương ấy dành chừa duyên không?
đêm nay vào giấc mơ hồng
vòng tay giữ bóng không còn cho xa.
LâmtuấnHiền

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "KHÔNG CÒN CHIA XA"