LuânTâm

SẦU THU VÔ ĐỀ


Nổi trôi vận nước đau lòng
Nổi trôi thân thế ngược dòng mồ côi
Nổi trôi chữ đất nghĩa trời
Nổi trôi bóng gió trăng lời hình như

Mai sau ai nhớ thiên thư
Mai sau ai nhặt hương dư lửa tình
Mai sau ai mặc câu kinh
Mai sau ai đói không xin ăn thừa

Lòng trăng sao đón dạ thưa
Lòng sông nông cạn chưa vừa xác rong
Lòng biển nào lệ đá đông
Lòng người dậy sóng cỡi rồng lên mây

Chiều buồn khô cỏ héo cây
Trưa buồn kẽo kẹt vơi đầy võng ru
Sớm buồn sương muối khói mù
Đêm buồn đom đóm mưa thu vô đề...

MD.08/03/17
LuânTâm

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "SẦU THU VÔ ĐỀ"