LuânTâm

KHÁT KHAO TIẾNG VÕNG TRƯA HÈ


Chiêm bao tiếng võng trưa hè
Mẹ ru nắng ấm vàng khoe áo cười
Con thơ ngây mộng hoa tươi 
Trăng non soi bóng thương người làm sao

Bông gòn rụng trắng cầu ao
Mây trôi tóc mẹ gió đào thơm con
Chân le chân vịt không mòn
Mồ hôi nước mắt mưa còn ca dao 

Bóng dừa con tựa bóng cau
Bóng ai nghiệng nón lá chào câu thơ
Vá vai áo mẹ cha chờ 
Trúng mùa lúa mới vàng tơ kén tằm

Rau mơ rau má rau răm
Cải trời bông súng không lầm hoa sen
Phù sinh kinh kệ chê khen
Tình cha lòng mẹ tim đèn trời ơi...

MD.11/23/16
LuânTâm


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 7 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "KHÁT KHAO TIẾNG VÕNG TRƯA HÈ"