sgecstasy

Mộng DuTôi đi tìm
Hạt mưa rơi
Thấy trên ngọn cỏ
Chói ngời giọt sương
Biết là giả tạm vô thường
Mà sao vẫn thấy miên trường nỗi đau

Tôi đi tìm
Nắng phai màu
Thấy trên xác lá
Trái sầu rụng rơi
Muôn trùng sóng vỗ xa khơi
Nghe kinh Bát Nhã thấy đời hư không

Tôi đi tìm
Cuối dòng sông
Thấy trên ngọn lúa
Đòng đòng chết khô
Nằm mơ thấy bóng ngựa thồ
Chiếc xe thổ mộ đường vô cõi buồn

Tôi đi tìm
Mắt lệ sa
Thấy mình trở lại
Hiên nhà ấu thơ
Mẹ không còn đứng trông chờ
Bằng lăng tím ngát câu thơ cạn lời

sgecstasy
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mộng Du"