Anh Tú

Hứa Với Bông Bần
 
Bần này không phải là nghèo
Là tình đất nước trôi theo tháng ngày
Ruộng đồng bông vẫn trang đài
Âm thầm trang điểm... đẹp thay quê mình!
Dáng bông mộc mạc mà xinh
Thân cây giữ đất giữ sình quanh năm
Gặp bần … nhớ thuở xa xăm
Nhớ quê… sao mãi biệt tăm không về?
Vì đâu ngàn dặm sơn khê
Thâm tâm hồn chịu não nề không vơi
Hiểu cho tôi … bông bần ơi!
Kiếp sao nếu có không rời nữa đâu!
 

1/9/ 2016

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Hứa Với Bông Bần"