Trung Dũng

CÁCH BIỆTCách biệt còn mưa ngập nỗi buồn
Âm thầm gác vắng giọt sầu tuôn
Hoài mong chẳng đến hoen dòng lệ
Mãi đợi không sang lặng suối nguồn
Lá rụng bên thềm phai lộc biếc?
Hoa tàn cạnh lối nhạt lòng suôn?
Em ơi đã hẹn sao đành lỡ
Để mối duyên xưa đứt chỉ luồn.
 
Trung Dũng
17-9-2016
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CÁCH BIỆT"