sgecstasy

Biển Chết


Nhìn vào đôi mắt cá chết
Tôi cảm thấy chán chường
Khi màn đêm phủ xuống
Pháo bông thắp sáng quê hương

30/4 về em có vui không
Có nghe tiếng sóng vỗ ở trong lòng
Tôi lắng nghe sự im lặng đến rợn người
Và tự hỏi đâu là niềm tuyệt vọng

Tôi gọi điện thoại về thăm mẹ
Mẹ nói lắp bắp không thành lời
Biển. Cá. Đã chết hết rồi, con ơi
Đêm. Người ta bắn pháo bông sáng rực trời

Những chai bia được khui ra
Những khuôn mặt người hớn hở
Những con cá không còn thoi thóp thở
Em có biết biển quê mình đang giãy chết

sgecstasy

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 5 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Biển Chết"