Vancali

Biển và NgườiHoàng hôn dạo biển đẹp vai choàng
Vũng Áng bây giờ biển bỏ hoang
Xót dạ thuyền câu buồn biển lặng
Đau lòng cá biển khóc khăn tang
Biển mình nổi tiếng cùng tôm bạc
Đất Việt lừng danh với biển vàng
Sóng biển mồ chôn loài quỉ dữ
Anh hùng giữ biển giống nòi vang

Anh hùng giữ biển giống nòi vang
Gió biển xôn xao bãi cát vàng
Biển Quảng Bình hết còn diễm tuyệt
Biển Kỳ An giờ phải màu tang
Thói hư phá biển gây bờ vắng
Tật xấu hợm người tạo biển hoang
Dốc sức cùng nhau làm sạch biển
Hoàng hôn dạo biển đẹp vai choàng

Vancali 4.29.16

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 5 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Biển và Người"