Tú_Yên

Một ngày


Sáng đi gom hạt mù sương
Trưa về đón nắng
Chiều buồn ngắm mây
Đêm rồi đêm - mãi dần xoay
Một ngày - rồi lại một ngày trôi qua.

Tình thơ theo gió bay xa
Mang bao trăn trở quyện hòa lòng nhau
Trăng là Trăng
Sao là Sao
Ta là ta ở nơi nào - hỡi ai ?


 


Tú_Yên

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 4 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Một ngày"