Song Nhi

Mây Khói Phù Du 


Xét cho cùng đời này là vở kịch
Còn chúng ta những diễn viên đại tài
Khi đóng vai bi lúc lại đóng hài
Giấu nỗi niềm đằng sau chiếc mặt nạXét cho cùng tình là vòng nghiệt ngã
Cuốn con người vào chua xót sầu bi
Biết oan trái vẫn cố chấp níu ghì
Rồi đổ thừa tại số phận chơi khămXét cho cùng đi qua hết trăm năm
Cũng trở về thuở ban đầu bụi cát
Bạn với cỏ cây nằm nghe gió hát
Yêu thương hận oán còn lại được gìMãi quay cuồng giữa hai chữ sân si
Miệt mài đuổi theo những điều hư ảo
Tâm chẳng tịnh nên lòng cứ chao đảo
Đắm chìm hoài trong sầu muộn khổ đauXét cho cùng chúng ta dại như nhau
Mơ vĩnh cửu ở nơi vốn tạm bợ
Đêm từng đêm viết câu thơ thương nhớ
Tiếc nuối những điều mây khói phù du
Apr 4, 2016

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mây Khói Phù Du"