Nguyễn Hiền Nhân

Biển Ta Ta Quyết Giữ
 
Ở nơi nào biển cũng vẫn màu xanh
Dẫu máu đỏ quân thù lưu trang sử
Lính thủy Việt Nam đứng trên sóng dữ
Bảo vệ biên cương mãi được yên lành
 
Lớp lớp người nối tiếp bước quân hành
Mặc bão tố phong ba từ đâu đến
Tiếng gọi Tổ Quốc chính là mệnh lệnh
Không để cướp biển lấn tuyến hoành hành
 
Tình yêu nam nữ đành tạm rẽ phân
Bởi trước mắt
biển Đông cần trấn giữ
Truyền thống quật cường ngại gì sanh tử
Sẵn sàng hy sinh khi đất nước cần
 
Dẫu chiến trường nhiều nguy hiểm gian nan
Tình nhà nợ nước trên vai gánh nặng
Nước biển mặn sẽ thêm nguồn máu mặn
Những kẻ xâm lăng vướng sóng Bạch Đằng
 
Biển đảo ta sẽ trở lại màu xanh,
Vẫn thuộc về ta qua bao dâu bể
Kiên trung bất khuất đời đời cội rễ
Hợp xướng hùng ca cả nước hẹn thề

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Biển Ta Ta Quyết Giữ"