Trung Dũng

MẸ 


Khắc khoải chờ tin chục tết rồi
Mẹ hiền tựa cửa giọt buồn rơi
Nhìn nơi ngõ trước sương mờ phủ
Ngó mảnh vườn sau gió lạnh bồi
Nắng nhạt âm thầm sầu lẻ bóng
Mai tàn lặng lẽ nuốt đơn côi
Thương con cách trở hai màu tóc
Khắc khoải chờ tin chục tết rồi.
28-1-2016

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "MẸ"