Nguyễn Hiền Nhân

Cho Tôi Xin....
Có những quan chức hồn đầy mê tín
Khiến lễ hội mờ nhạt chất nhân văn
Cần trang nghiêm chống ô uế bụi trần
Chớ vì chuyện lợi danh riêng chìm đắm...Mưa nắng thuận hòa mọi nhà no ấm
Quốc thái dân an thiên hạ thái bình
Tôn trọng tiền nhân đền chùa lăng tẩm
Mới đúng lễ hội truyền thống dân gianĐền Thiên Trường sẽ càng thêm thiên liêng
Nếu quan Nam Định xếp hàng nhận lộc
Chuyện tâm linh chắc thánh thần gạn lọc
Chẳng ban phúc kẻ tranh quyền với dânVăn hóa nơi nào bọn người cướp phết
Trèo lên đầu nhau Phú Thọ , Tam Nông?
Ném đá chùa Hương, đoạt gậy Sơn Đông
Còn đâu ý nghĩa tinh thần ngày Tết?


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Cho Tôi Xin...."