LuânTâm

AO NHÀ HÓA THƠ 


Cưng ơi khó ngủ làm sao
Cho thơm một chút ngọt ngào được hôn
Anh ơi ôm đỡ gối ôm
Em còn thương dỗ ru con mình nèNgoan sớm em cho ăn chè
Khuya con say ngủ nhớ nghe anh chờ
Lên voi xuống vịnh câu thơ
Cho trăng ăn mật ướt mơ mưa ràoĂn chay nằm võng chiêm bao
Em ơi hương áo bay vào tình ca
Cùng mình vượt bể khổ qua
Anh ơi chung tắm ao nhà hóa thơTrăng non tiên cá lên bờ
Em ơi hương lửa bây giờ nôn nao
Bướm hoa suối mộng nguồn đào
Anh ơi đường trước ngõ sau lưng đèoMình ơi vạn nẻo chống chèo
Một phương yêu dấu tình nghèo thủy chung
"Tay bưng diã muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau"(1)Cưng ơi khó ngủ làm sao
Cho thơm môt chút ngọt ngào được hôn
Anh ơi ôm đỡ gối ôm
Em còn thương dỗ ru con mình nè...MD.09/22/12

(1) Ca dao
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "AO NHÀ HÓA THƠ"