Nguyễn Khánh Chân

Chúc Tết đầu nămĐầu năm khai bút - bút khai hoa
Chúc phúc nhân gian - khắp mọi nhà
Tết đến Lộc -Tài - Danh hội ngộ
Xuân về Trai -Gái -Ý giao thoa
Bắc nam hồ hỡi câu xum họp
Đất nước bình yên cảnh thái hòa
Dân Việt muôn phương An lạc hưởng
Lạc Hồng ta trỗi khúc hoan ca .
NKC

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Chúc Tết đầu năm"