Vancali

Tết Tha HươngTết đến mà sao nhớ mẹ ghê

Bao năm cố quốc hẹn không về

Hoài trông cánh nhạn cho hồn tái

Mãi đợi thư nhà khiến cẳng tê

Cũng tại mâm vàng làm mắt tối

Hay là nhẫn bạc khiến lòng mê

Nợ đời tất bật lo từng tháng

Tết đến sao mà nhớ mẹ ghê

Vancali Jan 2016


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tết Tha Hương"