NhàQuê

KHAI BÚT ĐẦU NĂM(Khỉ !)

Xuân nầy mới được bảy mươi tư
Mỹ bảo chưa đâu ... cũng ráng ừ
Trối kệ lương hưu luôn phát đủ
Rằng thì bảo hiểm cứ y như
Nhìn lên ngó xuống còn ngon chán
Nhắm tới xem lui đúng thiệt cừ 
Vẫn vững tinh thần cùng khỏe mạnh
Là nguồn hạnh phúc phải chăng ư

NhàQuê Feb 08, 2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "KHAI BÚT ĐẦU NĂM"