PEARL

Khai Bút Tân Niên

Đầu năm mượn gió khơi nguồn cảm
Mượn nắng bên thềm chạm ý thơ
Mượn mây gom những mộng mơ
Mượn sương thắm đẫm ngu ngơ câu từ.

Mượn long lanh mắt cười em nhỏ
Mượn lung linh môi đỏ tóc thề
Mượn ông râu vuốt vân vê
Mượn bà kinh nghiệm vẹn bề tề gia.

Mượn men rượu la đà say khướt
Mượn sắc mai vàng mướt hiên nhà
Mượn điệu nhạc thoảng ngân nga
Mượn câu chúc tết trẻ già đều vui.

Xuân mới đến đẩy lùi năm cũ
Mượn ngôn từ thi phú đề thơ
Mong tỉ sự đẹp như mơ
Tân niên khai bút vu vơ mấy vần.

 
Nghe lòng thoáng chút bâng khuâng
Lời thơ bay bổng trào dâng nỗi niềm.
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Khai Bút Tân Niên"