Đỗ Hồng

Khai Bút Đầu Năm
 


Viết cả tâm tư lên giữa trời
Gửi người tri kỷ khắp muôn nơi
Mừng cho trái đất tròn năm tuổi
Vui với nhân gian trọn nụ cười
Mở cửa càn khôn chào Tết mới
Khơi tình vũ trụ đón Xuân tươi
Đầu năm khai bút cầu an lạc
Một chút tình thân thay vạn lời

Đỗ Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Khai Bút Đầu Năm"