LuânTâm

TẾT KHÔNG CHA MẸTết không cha mẹ thêm tủi thân
Cửa rộng nhà cao lạnh phù vân
Tàn đêm tóc trắng bay hoa tuyết
Chiêm bao đom đóm sáng đọt bần

Thằn lằn chắc lưỡi muỗi vo ve
Thềm trước trăng non bóng sau hè
Giao mùa thương nhớ sông mây khói
Quê ngọai sương mù mắt lũy tre

Nô nức nhịp chày quết bánh phồng
Xuống câu vọng cổ ngọt lên đồng
Chuông chùa văng vẳng chân không mỏi
Đường xưa trăng cũ mắt ai trông

Gượng nói gượng cười gượng thơ ngây
Gượng ăn gượng uống gượng tỉnh say
Gượng chào gượng hỏi hoa nắng hạn
Gượng đi gượng về mưa bướm bay

May còn măng mọc tự do thơm
Đất khách chở che bao dung ơn
Rồng tiên lệ đá hoa tiên nở
Ngẩng mặt cao đầu vui sạch trơn

Việt nam trong hồn thơ mộng lành
Sáo diều cánh én suối xuân xanh
Hoa trôi bèo giạt hồng hương lửa
Nguồn sữa mẹ hiền kết tinh anh


Tết không cha mẹ thêm tủi thân
Cửa rộng nhà cao lạnh phù vân
Tàn đêm tóc trắng bay hoa tuyết
Chiêm bao đom đóm sáng đọt bần…


MD.01/30/13 (Tức 19 tháng Chạp Nhâm Thìn)
LuânTâm

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TẾT KHÔNG CHA MẸ"