langtusau

CÒN MÃI LỜI RUCòn thương đâu tiếc lời ru
Chân trời góc bể tương tư một người
Tình là hơi thở trên môi
Trăm năm dan díu một đời còn thương
Thương tình đi chẳng chung đường
Thương nhau nhung nhớ vấn vương mộng sầu
Đâu rồi gót nhỏ tìm nhau
Riêng mang con sóng bạc đầu tình anh
Bâng khuâng giấc mộng chẳng thành
Chim trơì cá nước nỡ đành xa xôi
Giơ tay cao với tới trời
Mênh mông tình ấy...giờ người...ở đâu?[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CÒN MÃI LỜI RU"