Nguyễn Hiền Nhân

Thương Miền Quê Ngoại Long An 
Tôi về quê ngoại Long An,
Phía cầu Thủ Bộ nối sang Thuận Thành,
Bốn mùa hoa trái tươi xanh,
Cần Giuộc Cần Đước ngọt lành cố hương

Lâu rồi sống kiếp tha phương,
Thương ngoại bóng xế buồn vương vấn lòng
Cánh cò lặn lội bến sông,
Bửa cơm đạm bạc mặn nồng tình thâm

Khói chiều nhớ gốc rạ rơm
Đất đai hòa quyện hương thơm Chợ Đào
Áo quê xưa dẫu bạc màu
Nhưng hồn thanh thản tự hào sáng trong

Bìm bịp kêu nước lớn ròng
Nhớ con xuồng nhỏ qua sông không còn
Lộ mới trải rộng đường mòn
Con kênh tắm mát ruộng đồng, lũy tre

Câu hò điệu lý tình quê
Dư âm kỷ niệm vọng về bên tôi
Lời ru nghe thuở nằm nôi
Không ngờ sống mãi nổi trôi đáy lòng

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Thương Miền Quê Ngoại Long An"