Lê Thao Chuyên

Trăng Thu Xa Cách


 


thức đi anh dìu em trên lối sỏi
trăng thu mờ mời gọi một vòng tay
dựa vai nhau trên con dốc xưa này
thân áo mỏng nhờ hơi người sưởi ấm

gót chân son nghiền đau trên lối cấm
tóc hương bay quyện vị ngọt môi hôn
ôm em đi cho phách lạc tan hồn
ghì cực mạnh thân tuôn thành bọt vỡ

mang em theo về phương trời thương nhớ
khuất trong mây để cứ ngỡ hồn mê
ngắt đường tơ đừng lưu lại dấu về
cho ngấn lệ đừng hoen màu mắt ướt

uống đi anh cho đêm dài lướt khướt
rượu môi mềm, say quá ngỡ hôn môi
người cuồng điên hay rượu đảo điên rồi
mai xa cách say người hay men đắng?

nếu biết yêu phải nhận nhiều trống vắng
xin là mây dõi dấu bước chân ai
là sương lam vương vấn mắt u hoài
là gió thoảng theo anh truyền hơi lạnh

về nghe anh nếu thấy lòng hiu quạnh
mang trăng thu trả lại trọn vòng tay
mang bờ môi thay rượu nhấp men ngày
em thân lạnh cần hơi người hong sưởi.

LÊ THAO CHUYÊN

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Trăng Thu Xa Cách"