Trung Dũng

ÂM THẦM
(ngũ độ thanh)

Vì xa để lỡ mối duyên đầu
Hẹn mãi thôi đành phải mất nhau
Lối nhỏ âm thầm mưa vẫn đợi
Đường xưa ủ rũ nắng luôn sầu.
Không lần gặp gỡ nhòa mi ướt
Khó buổi tương phùng đẫm lệ đau
Cũng tại muôn trùng con sóng biển
Ôm buồn ấp ủ mộng lần sau.

13-11-2015

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "ÂM THẦM"