Trung Dũng

CÔ LIÊU 
Tại vì dan díu với thơ
Để rồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ bởi tình
Phương xa nào có biết hình
Cũng thầm đêm gọi tiếng mình thiết tha.

Khi gần gũi, lúc thoảng qua
Bồi hồi ngắm những nhành hoa gió đùa.
Khi nguyệt tỏ, lúc sao thưa
Có ai hiểu thấu cơn mưa cuối chiều.

Nghe lòng trống trải cô liêu
Phải chăng đắm đuối đã yêu thuở nào
Có ai hiểu thấu khát khao
Bao lần ấp ủ đem trao thẹn thùng.

Gửi vần thơ vẫn ngập ngừng
Chỉ mong hẹn đến "ấy" đừng quay đi.
Đâu ngờ sóng vỗ phân li
Vần thơ khó biết nói gì giờ đây.


31-10-2015

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "CÔ LIÊU"