Trần Kiêu Bạc

ĐÊM VỀ THĂM SÀIGÒNĐêm về thăm lại Sàigòn
Chân còn in rõ chưa mòn dấu chân
Tần ngần một chút tần ngần
Lá rơi mái phố như gần như xa
Tiếng rao đêm vẫn thật thà
Sương còn tinh khiết sân nhà đầy sương
Đứng im một chút bên đường
Nghe đời gõ nhịp theo dương cầm buồn
Sàigòn đêm với thủy chung
Người đi, người ở chờ mong một ngày
Về Saigòn trong đêm nay
Đêm không xát ớt mà cay mắt mình!

TRẦN KIÊU BẠC

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 15 tháng 9 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "ĐÊM VỀ THĂM SÀIGÒN"