LuânTâm

MỘT ĐƯỜNG TỰ DO

Sáng nay dậy sớm dọn vườn
Thương cha nhớ mẹ đoạn trường dấu yêu
Chị em đùm bọc chắt chiu
Than hồng bếp ấm bao nhiêu mộng lành
Đất bằng sóng dậy chiến tranh
Khóc măng tức tưởi sao đành vì sao
Đá nhỏ lệ đất thét gào
Trùn chui dế nhủi cào cào cò ma
Cháy đình chùa nát tan nhà
Tên bay đạn lạc khổ qua hết hồn
Chết không mồ chết chửa chôn
Chết oan chết điếng chết non chết bầm
Chúng sinh thập loại lạnh căm
Rừng vàng bể bạc sụp hầm tang thương
Lênh đênh bốn bể vô thường
Tìm trong cõi chết một đường tự do
Đất lành chim đậu ấm no
Lòng đau thương quá gọi đò quê hương...
MD.05/01/12

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 5 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "MỘT ĐƯỜNG TỰ DO"