LuânTâm

BÓNG CÒ CON ĐAU Em ơi ...


Nửa đêm lưu lạc gọi đò
Trăng không sao lặn bóng cò con đau
Mẹ quê chín chữ cù lao
Cha quê chín nhánh ngọt ngào phù saChị quê tương mặn dầm cà
Em quê đắng đất khổ qua bóng bần
Anh quê cỏ dại tầm xuân
Tình quê hương áo ăn mừng khỏi chêHoa quê thơm ngọt hôn mê
Bướm quê áo gió trăng thề chung môi
Mưa quê chung tắm thấu trời
Nắng quê diều giấy hụt hơi vòng cầuGío quê bay áo cô dâu
Lửa quê suối mật sữa trào văn minh
Nước quê chiêm bao ru tình
Đất quê cắt rún hồi sinh tiên bồngTrời quê thương trắng nhớ hồng
Mây quê thay áo mênh mông tình chờ
Khói quê hò hẹn ngây thơ
Hương quê mềm ấm ướt mơ học tròNửa đêm lưu lạc gọi đò ...


Anh ơi ...


MD.08/07/11
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "BÓNG CÒ CON ĐAU"