sgecstasy

Đông Đã Về Chưatứ khúc nào khai nguyên dậy ý
trời cao bể rộng biết đâu tầm
nửa đời hoa luyến tuyền mê ngữ
môi gọi môi nghiền vỡ lệ cầm
(thơ Thúy Lan)


Ngôn ngữ mê tình dậy ý thơ
Thiên đàng tìm kiếm thực hay mơ
Mông lung lạc giữa miền hư ảo
Khuyết nửa vầng trăng phủ bóng mờ

Bão tố triều dâng sóng bạt ngàn
Núi cao biển rộng trời thênh thang
Vô thường tan hợp cũng là kiếp
Trăm năm tầm gởi phận sầu mang

Vọng tiếng ai buồn từ vực sâu
Nam Kha tỉnh giấc nửa đời sau
Bốn mùa thay đổi theo ngày tháng
Níu bước thời gian tóc bạc đầu

Trở gió bên ngoài trời lại mưa
Giao mùa lặng lẽ đông về chưa
Trầm tư một khoảng đời đã mất
Tứ khúc âm thầm mộng lối xưa

thơ sgecstasy

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 12 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đông Đã Về Chưa"