Quốc Phong

Chai sạnQuá nhiều lo toan
Thơ ngã nghiêng gãy vụn,
Chẳng còn câu chữ nhảy nhót trong đầu,
Hời hợt sống còn sao với được chiều sâu?
Thơ gục đầu ca thán!
Vài dòng chữ chẳng nghĩ suy hỗn loạn,
Ta ghép lại thành vần,
Gom chút chạnh lòng trôi nổi phù vân
Gọi bất cần làm bạn...
Viết dòng thơ của một tâm hồn bắt đầu chai sạn...

--- Quốc Phong ---

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Chai sạn"