Quốc Phong

Nơi để tựaAi cũng cần một nơi để tựa
Cũng như ta nương tựa núi bạc đầu
Và đôi khi ta tựa vào dòng suy nghĩ
Khi ngã rồi ta tựa cả nỗi đau,

Và như em vẫn hay tựa vào đôi vai mỏi mệt
Ngơ ngẩn nhìn dòng xe cộ lướt qua nhau
Và có lần em muốn tựa vào cái chết
Hàng lệ rơi như chuỗi hạt nguyện cầu...

Nơi ta tựa là tạm thời hay bất diệt,
Chạm lưng vào rồi... cũng chẳng khác gì nhau,
Nhưng ngặt nỗi khi niềm tin đến hồi cạn kiệt,
Ký ức phai phôi... nương tựa cả sang giàu....

Ai cũng cần một nơi để tựa,
Như một thời ta đã tựa vào nhau!

--- Quốc Phong ---

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 27 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Nơi để tựa"