sgecstasy

Xối Gội Luân Hồi


Xối gội luân hồi. Trăng vỡ không?
Mà sao nước mắt cứ lưng tròng
Nằm sâu dưới mộ người im tiếng
Đời mất nhau rồi thôi hết mong

Xối gội luân hồi. Không vỡ Trăng
Người về tắm gội bến sông Hằng
Ta ngồi tịch lặng đêm chờ sáng
Nhớ mãi giọng cười tiếng nói quen

Xối gội luân hồi. Có kiếp sau?
Mong mình còn nhận được ra nhau
Soi gương thấy bóng người năm cũ
Sợi tóc mai nay đã bạc màu

Chim bay mõi cánh quay về núi
Sông chảy cuối cùng ra biển khơi
Thôi thì ta tiễn người đi trước
Xối gội luân hồi hẹn kiếp sau

sgecstasy

* Bài thơ nầy viết để tưởng niệm một người thân vừa mới ra đi

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Xối Gội Luân Hồi"