Quốc Phong

vô hướngTin tưởng và kỳ vọng...
Ta gánh nổi không?
Ta chỉ là hạt mưa rơi trên biển rộng,
Dẫu có thành băng hay chuyển mình tan biến
Vẫn sẽ quay về với những dòng sông...
Nếu niềm tin hôm nay là mộng,
Thì tương lai rồi sẽ là gì?
Tự thiêu mình bằng trái tim cháy bỏng,
Để tro tàn buông trên khoảng đồng không?
Rồi thế nào khi trái tim trống rỗng?
Mà cuộc đời thì quá đỗi mênh mông...
Lương tâm nào sẽ để ta đối diện,
Hay để niềm đau sẽ gột rữa tấm lòng? 


--- Quốc Phong ---

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 4 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "vô hướng"