Anh Tú

Anh Về Mùa Xuân

Xuân này anh đến bên em
Em không còn tựa bên rèm trông anh
Anh về! Có mắt long lanh
Có chén rượu ngọt tình xanh má hồng.

Anh về đem khối tình nồng
Như dòng hơi ấm sưởi lòng em yêu
Chân trời rực áng mây chiều
Như bình minh đến mang nhiều ước mơ.

Xuân này thỏa dạ mong chờ
Bao năm mòn mõi mịt mờ bóng anh
Trên trời có áng mây xanh
Dưới đất em có tình anh tuyệt vời!


A.
January 30, 2012

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 14 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Anh Về Mùa Xuân"