Vancali

Chuyện loài hoa


 

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Không còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta


 6.10.11

Được bạn: HB 11.06.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chuyện loài hoa"